MATTS REHNSTRÖM

HJÄLPER OFFENTLIGA VERKSAMHETER ATT GÅ

​Från Kaos Till Klarhet

NU TILLGÄNGLIGT ÄVEN SOM ONLINE UTBILDNINGAR

ELIMINERA KAOS, FÅ KLARHET OCH LÄR DIG LEVERERA FENOMENAL KVALITET TILL ERA SLUTKUNDER

OCH SKAPA EN TRIVSAMMARE ARBETSPLATS SOM EN REN SIDOEFFEKT

Genom att implementera militärens beprövade metoder som fungerat i hundratals år - kan du också få ta del av precision och entusiastisk samarbetete, utan att behövar övervaka medarbetare. VI GARANTERAR RESULTAT.

  • Få högre effektivitet

    Du kommer kunna kraftigt minska svinnet och öka kvalitén på det arbete ni utför.

  • Öka kundvärdet

    Du kommer kunna föra samman alla medarbetare för att tillsammans skapa värde för era kunder.

  • En trivsammare arbetsplats

    När alla jobbar i harmoni mot ett gemensamt mål är det inte bara effektivt - det är roligt för alla.

BÖCKER, ONLINE UTBILDNINGAR OCH PERSONLIG COACHING

BÖCKER

Change Agents är en bok om utmaningarna med ständig förändring - där både personal och företaget behöver ändra och anpassa sig en värld av ständig förändring. Samskriven med Brian Tracey - bäst säljande författare

ONLINE UTBILDNINGAR

Du kan äntligen lära dig stegen för förbättringsarbete på Internet. GRUNDKURS är det första steget i den modell som du behöver för kunna se hur du kan helt förvandla ert företag till en väloljad värdeskapande maskin.

PERSONLIG COACHNING

Matts är skaparen av Shaper of Business Excellence modellen. Nu kan du också få ta del av Matts 25+ års erfarenhet av förbättringsarbete för att optimera era processer och system, så att ni också minskar svinnet och ökar värdeskapandet för era kunder.

​"Matts har genomfört FANTASTISKA förbättringsarbeten inom organisationer."

Han har hjälpt organisationer öka deras intäkter och att sänka sina kostnader, genom att få dem att bli genuint kundorienterade.

 

Idag hjälper Matts andra att införa omvälvande nya idéer för hur man organiserar sig och får fokus på kunden i allt det man gör. Jag är övertygad om att Matts kan hjälpa dig att få tillbaka kundfokus i er verksamhet.

 

Matts har kunskapen, erfarenheterna och metoderna för att föra er verksamhet och din karriär till nästa nivå
Jag föreslår att du tar kontakt med Matts snarast möjligt för att säkerställa att han är en del i ert fortsatta arbete för att nå en utomordentlig verksamhet.


Brian Tracey

Författare och föreläsare i personlig utveckling

GRATIS RAPPORT
Lär Dig Leverera
Mer Värde Med Mindre Svinn

Upptäck de fem stegen ledare tar när 
de vill förbättra en organisation.